Tarpeisiin vastaaminen

View page in language: Bulgarian | English | Finnish | Italian | Lithuanian

Vastataksemme kuvattuihin tarpeisiin, Digital Bridges –projektissa kehitetään 3D-pohjainen vuorovaikutteinen oppimisympäristö, joka rakentuu pelialustalle sekä hyödyntää tunnepohjaista keinoälyä tarjotakseen oppijoille hyvän ja turvallisen oppimiskokemuksen pelissä esiintyvien hahmojen kautta tehtävien harjoitusten muodossa. Koulutettavat tekevät simulaatioharjoituksia, joissa he etenevät valintojen kautta kohti ratkaisua. Simulaatioita voidaan harjoitella uudelleen ja arvioija voi arvioida oppijan suorituksia. Tämä tarjoaa pelin käyttäjille ja opettajille mahdollisuuden turvalliseen oppimiseen, jossa edistymistä voidaan tukea ja arvioida jatkuvasti.

Game screenshot


Prioriteetit: taitokysymykset ja politiikat ovat EU2020 poliittisen vision ydinelementtejä. ”Uusien taitojen ja työtehtävien agenda” sekä ”innovaatiounioni” ja Euroopan digitaalinen agenda” alleviivaavat selkeästi taitojen ja tietojen arkkitehtuuria, jollaista tässä projektissa rakennetaan. Projekti kattaa 3 toisen asteen ammatillista koulutusaluetta, työmarkkinan sekä koulutuspoliittisen päätöksenteon tason teknologiakumppanien osalta, jotka toteuttavat simulaatiot. Lopputuotoksena syntyy innovaatiopoliittisen tavoitteiden mukaisia ratkaisuja, jotka pyrkivät ratkaisemaan ammatillisten taitojen ja osaamisten kehittämishaasteita. Lopputuotokset myös vaikuttavat osaltaan sekä liittyvät Euroopan ja globaalin tason osaamisen arvioinnin käytänteisiin. Tarveanalyysi: SSSC, joka on sosiaalipalvelualaa säätelevä taho Skotlannissa toteutti tarvekartoituksen tämän projektin pohjalta ja sai selville, että tällainen oppimisympäristö olisi erittäin hyödyllinen opetuksessa, mutta sellaista ei ole vielä olemassa.

Digital Bridges –projekti pyrkii luomaan innovatiivisia käytäntöjä opetuksen kautta sosiaali- ja terveyspalvelualan oppijoille ja ammattilaisille kansallisilla sekä Euroopan tasolla. Vaikutukset tulevat olemaan positiivisia esim. ammattilaisten osaamisen kasvun, työnsaannin kannalta olennaisten taitojen kehittymisen sekä lisääntyvän osallisuuden (yhteiskunnassa) muodoissa. Sivutuotteena osallistujien digitaaliset osaamiset kehittyvät.

 


Siirry seuraavaan osioon (Pelikokemus).